Planning

Fases 

Om tot meer&deel te komen zijn er vier verschillende fases te onderscheiden. We gaan met elkaar, onder leiding van een ruimtelijk team (Tom van Tuijn Stedenbouw, Werkstatt en Atelier to the Bone), in verschillende fases het ontwerp van de woningen maken.  

In het schetsontwerp worden allereerst de grote lijnen uitgezet: Wat voor soort woningen komen er? Waar komen die te staan? Voor welke voorzieningen willen we ruimte maken? In het voorlopig ontwerp wordt dit preciezer uitgewerkt en in het definitief en technisch ontwerp worden alle details bepaald zodat daarna de bouw van start kan gaan. We verwachten nu dat de woningen in het begin van 2022 klaar zijn.

Huishoudens

Op meer&deel is plaats voor 40 huishoudens. Voordat we gaan bouwen moet deze groep compleet zijn, dus tijdens het ontwerptraject kun je aansluiten. We willen graag zo vroeg mogelijk met een grote groep zijn, zodat het uiteindelijke resultaat goed past bij de wensen van de groep toekomstige bewoners.

Inleg

De kosten voor het ontwerp vallen buiten de koopsom en moeten al eerder betaald worden. Daarom legt ieder huishouden aan het begin van elke nieuwe ontwerpfase een bedrag in. Meer informatie hierover geven we op de informatieavond.