ALV #25

We hebben vooraf inzichten over de optimalisatie wens zoals kanaalplaat vloeren en CLT vloeren verkend. We besluiten vanavond dat de appartementen kanaalplaat vloeren krijgen en nemen tevens een besluit over het mandaat van de bouwplangroep. Er zijn drie huishoudens die de groep vertegenwoordigen in de bouwplangroep. Dit is een overleg tussen de meer&delers, de architecten, aannemer, de Loods en adviseurs.