meer&deel’s bestemmmingsplan in de gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 1 juni was het zover, het bestemmingsplan is ter behandeling genomen. CDA-fractie (dhr R. Gordon) gaf complimenten voor ons plan, ook namens de andere politieke partijen. Dat we dit met veel lef en durf doen. Ook complimenten voor de begeleiders en Trudo. “Dit soort projecten tonen de kracht van onze samenleving, mogen er nog velen volgen”. Het bestemmingsplan is vastgesteld!
De raadsvergadering is ook terug te kijken (Bij 6.1 rond 1:30). 

Online meet&greet

Woensdag 3 februari en dinsdag 23 februari hebben we weer voor geïnteresseerden een informele meet&greet gehouden. Het was weer leuk en we worden er steeds beter in. Naast de zoommeeting is een aanvullende wandeling altijd mogelijk met één van ons.

Voorlopig ontwerp gepresenteerd

Dinsdagavond heeft het ontwerpteam van Atelier to the Bone en Werkstatt het voorlopig ontwerp van meer&deel aan ons gepresenteerd. Daarmee komen we dichtbij de afronding van de VO+-fase. De presentatie begon met een filmpje waarin een virtuele wandeling werd gemaakt door het hele plan (te zien op de homepagina). Zo begint meer&deel echt te leven! De woningclusters staan op hun plek en de gevels en gevelindeling zijn ook ontworpen op zo’n manier dat alles één geheel vormt. Ook werden weer nieuwe versies van de woningplattegronden getoond. Mooie concepten waarin de technische ruimtes zijn vastgelegd, maar de uiteindelijke indeling mogen we nog per type woning gaan bepalen met elkaar. Een zeer geslaagde presentatie waar iedereen nog enthousiaster van is geworden!

Zicht op centrale tuin
Impressie appartement (B-C-D)
Dwarsdoorsnede woning type B

ALV #19

Suzanne, onze projectleider van ‘De Loods’ nam ons mee in een uitgebreide update. We hebben wat vertraging opgelopen maar dat gaat binnenkort goed komen als we meer weten vanuit de gemeente en Trudo over verschillende zaken die lopen (o.a. parkeren van de auto’s) en de offertes van de aannemers binnen zijn. In het tweede deel van de avond werd het mechanisme van de verdeelsleutel vastgesteld. Met wederom dank aan commissie Financiën door hun zorgvuldige voorbereidingen is het goedgekeurd!

Thema-avond van commissie Financiën

We zitten in een fase waarin veel samen valt en er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Daarom was het vanavond het moment om belangrijke besluiten over goed onder de aandacht te brengen. In de volgende ALV worden ze afgehamerd. Het is een complex verhaal en door de geweldige voorbereiding van de commissie Financiën is dat ook fantastisch verlopen.

Online Meet&Greet

Zaterdag 7 november hebben we voor geïnteresseerden weer een informele meet&greet gehouden. Niet zoals de vorige keer op Sectie-C, maar online. Het is altijd even wennen zo via Zoom, maar het heeft weer goed uitgepakt. Leuk om ook zo potentiële buren te ontmoeten en er werden goede vragen gesteld. Dank aan iedereen die het online tot leven heeft gebracht!

Meet&greet online