Proces

Fases 

Om tot meer&deel te komen zijn er vier verschillende fases te onderscheiden. We gaan met elkaar, onder leiding van een ruimtelijk team (Tom van Tuijn Stedenbouw, Werkstatt en Atelier to the Bone), in verschillende fases het ontwerp van de woningen maken.  

In het schetsontwerp zijn allereerst de grote lijnen uitgezet: Wat voor soort woningen komen er? Waar komen die te staan? Voor welke voorzieningen willen we ruimte maken? In het voorlopig ontwerp wordt dit preciezer uitgewerkt en in het definitief en technisch ontwerp worden alle details bepaald zodat daarna de bouw van start kan gaan.

Indicatieve planning

Een exacte planning voor het project is moeilijk te geven, omdat het project voortdurend in beweging is. Het is een complex project waarbij we stap voor stap ontwikkelen, en met iedere stap wordt het resultaat concreter.

De planning waar we op dit moment vanuit gaan:

  • Vaststelling Voorlopig Ontwerp: december 2020
  • Bestemmingsplan definitief: juli 2021
  • Vaststelling Definitief Ontwerp: augustus 2021
  • Uitwerking Technisch Ontwerp: december 2021 – februari 2022
  • Start bouw: voorjaar 2022
  • Oplevering: voorjaar 2023

Inleg

De kosten voor het proces dragen we als bewoners zelf. Dat betekent dat we gedurende het proces op een aantal momenten weer allemaal een bedrag inleggen om de verschillende professionals die ons ondersteunen te kunnen betalen. Het totaalbedrag voor het ontwikkelproces ligt naar verwachting rond de € 15.000. Zodra we gaan bouwen sluit ook iedere bewoner zijn eigen hypotheek af. De kosten voor het proces zijn wel mee te financieren in de hypotheek, dus in feite schiet je die alleen voor.

Afbouwgarantie

In het contract met de aannemer is een afbouwgarantie geborgd middels een aannemingsovereenkomst kavelbouw (model 2021).