Woningen

We willen met meer&deel een plek creëren waar verschillende doelgroepen, huishoudens en inkomens samen komen. Om de betaalbaarheid in de hand te houden heeft dat geresulteerd in de 7 onderstaande typen woningen, die allemaal op verschillende plekken in het plan terugkomen.

De woningclusters bestaan in het huidige ontwerp uit een gedeelte met grondgebonden woningen én een gedeelte met appartementen. Ertussenin bevindt zich het scharnier, waarin onder andere de trappen en fietsen hun plek krijgen.

Er zijn 4 verschillende groottes aan appartementen; daarnaast zijn er nog een aantal appartementen die zich onder de kap bevinden en daardoor extra ruimtelijk zijn.

Appartementen type A; mét en zonder kap.
Appartementen type B; mét en zonder kap.
Appartementen type D; mét en zonder kap.

Ook zijn er 3 verschillende grondgebonden types. Deze woningen bevinden zich ook op verschillende plekken in het plan.

Type B en type C grondgebonden.
Type D grondgebonden.

In de onderstaande tabel staat een overzicht met welke en hoeveel grondgebonden woningen (GGB) en appartementen (APP) er op dit moment in het project gepland zijn, en welke daarvan nog beschikbaar zijn.

N.B. dit is nog niet het definitief ontwerp; het aantal per type woning kan nog veranderen wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is. Op dit moment in de ontwerpfase is het bijvoorbeeld nog mogelijk een appartement type A en type B te combineren tot een appartement type D.

Geplande en beschikbare woningen meer&deel
updated: 25-10-2020