Storm Bella en onze banner

Wie zich buiten gewaagd heeft, zal het niet zijn ontgaan: het waaide keihard in Nederland en ook op Vredeoord en ‘onze Scherf’. Storm Bella heeft gezorgd dat onze mooie banner omgeknakt is. Met vereende krachten staat de banner er weer fier bij! Wel een beetje lager, maar een prima oplossing zo.

ALV #20

Na een update van de Loods stond deze avond vooral in het teken van het vaststellen VO+. Ook hebben we weer 2 nieuwe buren mogen verwelkomen. Altijd leuk.

Thema-avond de ontwerpbeslissingen van het VO+

Om de besluitvorming rondom het VO+ zo helder mogelijk te maken werden de belangrijkste punten waarover besloten moest worden vooraf verwerkt in een besluitenlijst. Daarom verliep de avond vlot en konden hier en daar nog extra vragen beantwoord worden. Dank commissie Bouw&Ontwerp voor het voorwerk en ontwerp team, we werden positief verrast door nieuwe inzichten, besluiten en uitwerkingen. Het filmpje door de tuin was vooral geweldig, we zien ons daar al wonen!

Een impressie van één van de clusters. Links appartementen met fietsenstalling en rechts grondgebonden woningen.

Voorlopig ontwerp gepresenteerd

Dinsdagavond heeft het ontwerpteam van Atelier to the Bone en Werkstatt het voorlopig ontwerp van meer&deel aan ons gepresenteerd. Daarmee komen we dichtbij de afronding van de VO+-fase. De presentatie begon met een filmpje waarin een virtuele wandeling werd gemaakt door het hele plan (te zien op de homepagina). Zo begint meer&deel echt te leven! De woningclusters staan op hun plek en de gevels en gevelindeling zijn ook ontworpen op zo’n manier dat alles één geheel vormt. Ook werden weer nieuwe versies van de woningplattegronden getoond. Mooie concepten waarin de technische ruimtes zijn vastgelegd, maar de uiteindelijke indeling mogen we nog per type woning gaan bepalen met elkaar. Een zeer geslaagde presentatie waar iedereen nog enthousiaster van is geworden!

Zicht op centrale tuin
Impressie appartement (B-C-D)
Dwarsdoorsnede woning type B

ALV #19

Suzanne, onze projectleider van ‘De Loods’ nam ons mee in een uitgebreide update. We hebben wat vertraging opgelopen maar dat gaat binnenkort goed komen als we meer weten vanuit de gemeente en Trudo over verschillende zaken die lopen (o.a. parkeren van de auto’s) en de offertes van de aannemers binnen zijn. In het tweede deel van de avond werd het mechanisme van de verdeelsleutel vastgesteld. Met wederom dank aan commissie Financiën door hun zorgvuldige voorbereidingen is het goedgekeurd!

Thema-avond van commissie Financiën

We zitten in een fase waarin veel samen valt en er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Daarom was het vanavond het moment om belangrijke besluiten over goed onder de aandacht te brengen. In de volgende ALV worden ze afgehamerd. Het is een complex verhaal en door de geweldige voorbereiding van de commissie Financiën is dat ook fantastisch verlopen.

Online Meet&Greet

Zaterdag 7 november hebben we voor geïnteresseerden weer een informele meet&greet gehouden. Niet zoals de vorige keer op Sectie-C, maar online. Het is altijd even wennen zo via Zoom, maar het heeft weer goed uitgepakt. Leuk om ook zo potentiële buren te ontmoeten en er werden goede vragen gesteld. Dank aan iedereen die het online tot leven heeft gebracht!

Meet&greet online