Ontwerp

Het ontwerp van meer&deel was lang in beweging, maar het lijkt nog steeds sterk op het plaatje dat je hier ziet. Sommige ideeën uit het oorspronkelijke plan zijn gesneuveld vanwege budgettaire redenen, andere zijn toegevoegd op basis van voortschrijdend inzicht.

  • We hebben er voor gekozen om sommige functies te delen. Die keuze is zowel sociaal gedreven als om de kosten in de hand te houden. Iedere woning heeft mooie privéruimten (woonkamer / keuken / badkamer / slaapkamer / buitenruimte. Minder gebruikte functies worden gedeeld, zoals de logeerkamers, een klusruimte en een ontmoetingsruimte.
  • Om de woningen betaalbaar te houden, zijn er niet 40 verschillende woningen, maar 7 woningtypen. Hier zitten zowel grondgebonden woningen als appartementen bij, variërend in grootte.
  • We hebben compact gebouwd: door clusters te maken van de woningen is de verhouding tussen gevels en vloeroppervlak gunstig.
  • De woningen zijn zo veel mogelijk biobased: gezonde woningen van natuurlijke materialen met een kleine ecologische footprint.
  • We besteden veel aandacht aan de overgangen tussen privéruimte, semi-privéruimte en openbare ruimte.
Maquettefoto van de woningclusters uit het schetsontwerp.
Een impressie van de tuin, het ‘binnenhof’.
Impressie van de veranda in de zomer met open schuifdeuren en mogelijkheid voor tuinkamer ipv balkon.
Impressie van de veranda in voorjaar/winter, schuifdeuren staan dicht.
Doorsnede van grondgebonden woningen B/C en D. Grenzend aan de binnentuin en veranda met schuifdeuren aan de andere kant. (hier rechts).
Situatietekening van De Scherf uit het schetsontwerp. Hier zie je goed de 5 clusters.
Impressie van de ‘scharnier’ (verbinding tussen de appartementen en de huizen).
Impressie van woningcluster uit het definitief ontwerp. Er zijn 5 clusters.
Impressie van woningcluster uit het schetsontwerp. Er zijn 5 clusters.
Impressie balkons van de appartementen (links de woningen, tussenin het ‘scharnier’ en rechts de privé balkons met berging.
Impressie interieur appartement
Doorsnede appartementen. Op de begane grond is de gezamenlijke fietsenstalling, op de 1e etage ligt appartement A, op de 2e etage zien we appartement A met kap. Rechts zie je het ‘scharnier’ en de balkons.