Van Commissies in de kopersvereniging naar Teams in de VvE

De afgelopen maand zijn we aan de slag gegaan om de commissies te herijken en nieuw leven in te blazen. We hebben samen onderzocht wat we missen, wat we nodig hebben om (nog beter) de toekomst samen in te gaan. Afgelopen zaterdag heeft elke meer&deler een TEAM gekozen! We did it. Het was een middag van hard werken maar ook tijd voor ontmoeting en in het heerlijke zonnetje bij Nul Zes.