Wat staat er te gebeuren op de Scherf en bij meer&deel?

Fundering
Moeskops begint deze maand met voorbereidende werkzaamheden voor de fundering en zodra zij pauzeren vanwege de bouwvak, begint het graafwerk voor de warmte-/koudeopslag: de veelbesproken HoCoSto.

Vereniging van Eigenaren
Qua organisatie is de belangrijkste ontwikkeling dat de kopersvereniging steeds minder actief wordt en langzamerhand alle verantwoordelijkheden overdraagt aan de Vereniging van Eigenaren. Alle deelnemers hebben een team gekozen om actief in te zijn. Want hoewel de ontwerpfase nu grotendeels achter ons ligt, moet er nog heel wat gebeuren.

De Teams
Team Bouw heeft, zoals je je kunt indenken genoeg te doen.
Team ICT is bezig met onze toekomstige informatievoorziening.
Team Energie hoe we straks nóg duurzamer kunnen zijn.
Team Sociaal denkt na over hoe we de lessen die we in het proces hebben geleerd kunnen doorgeven en hoe alle bewoners zich wél blijven voelen.
Team Groen maakt de vingers voorlopig alleen vies in de moestuin op het terrein van de Grote Beek, maar heeft daar toch al de handen vol aan. En ze zijn verder druk met het kiezen van de juiste ondergrond voor de paden op de Scherf en het bedenken welke plant waar gaat wortelen.
Team Delen maakt plannen voor het autodelen en hoe we onze gemeenschappelijke fietsenstallingen, washokken en logeerkamers gaan inrichten,

De activiteiten die we hier noemen zijn verre van compleet, natuurlijk. Het is maar om je een indruk te geven van wat er achter de schermen gebeurt. Wat voor de schermen gebeurt kun je zelf gaan bekijken op Vredeoord. Dat gaan we komende zomer zelf ook héél vaak doen!