Wandelestafette

Wow, wat was het fijn om een groot deel van de meer&delers live te zien deze zondagochtend in het Philips de Jonghpark. Voor sommigen was het een jaar geleden dat ze elkaar gesproken hadden. Leuk dat ook geïnteresseerden aansloten, we hebben waarschijnlijk weer wat huishoudens erbij! Het gaat nu snel.

Eetspiratie

Dit zijn niet zomaar fotootjes, dit zijn heerlijke dishes met groe(n)ten uit eigen moestuin.

ALV #25

We hebben vooraf inzichten over de optimalisatie wens zoals kanaalplaat vloeren en CLT vloeren verkend. We besluiten vanavond dat de appartementen kanaalplaat vloeren krijgen en nemen tevens een besluit over het mandaat van de bouwplangroep. Er zijn drie huishoudens die de groep vertegenwoordigen in de bouwplangroep. Dit is een overleg tussen de meer&delers, de architecten, aannemer, de Loods en adviseurs.

Energiekeuze

Na gedegen onderzoek van maanden en de laatste uitgebreide enquête had de energiecommissie genoeg input bij het uitwerken en vergelijken van de verschillende opties voor elektriciteit, warmwatervoorziening en koeling.
Na vanavond is het het duidelijk: ons gezamenlijke besluit is HoCoSto geworden. Deze ondergrondse buffer slaat ‘s zomers warmte op die je in de winter kunt gebruiken. Zo kun je van het gas af. Ondertussen is een opdracht aan een expert gegeven om te onderzoeken wat dat precies voor meer&deel betekent.

Workshop appartement type B

De komende weken zijn er workshops van de DO-fase gepland. Vanavond worden de appartementen B onder de loep genomen. We krijgen eerst de stand van zaken van de architecten over o.a. constructie, installaties en de gevel. In online tool Miro werken we aan studies, wat werkt wel en wat werkt niet? We kijken naar knelpunten en naar verschillende oplossingen hiervoor. Het is een erg leuke avond, het begint steeds meer te leven. We kunnen de komende tijd verder tekenen aan de plattegronden in Miro, om zo aan nieuwe inzichten en oplossingen te werken. Dus met je neus in Miro de komende tijd meer&delers.

ALV #24

Vanavond zijn twee nieuwe huishoudens welkom geheten. Ze zijn officieel toegetreden als nieuwe leden. Bestemmingsplan procedure loopt volgens plan. De woningborg is afgedekt in ons project en wordt meegenomen door de aannemer.  Trudo doet bodemonderzoek op heel Vredeoord voor de waterdoorlatendheid. De stichtingskosten zijn nu up-to-date gemaakt.
We gaan meer&deel inschrijven voor VPRO: woonpioniers. Voor verdere informatie zie: https://pioniers.op.vpro.nl

Thema avond financiën

Vandaag staat er weer een thema-avond op de planning, waarbij onder andere tijd is ingeruimd voor de commissie financiën. Ze hebben een aanpassing van een aantal besluiten voorbereid. Deze gaan onder andere over hoe we de grond van de Scherf gaan verdelen en dienen als voorbereiding op een officiële aanpassing van de besluiten in de komende ALV.

ALV #23

Suzanne van de Loods presenteert een tabel met een raming van het plafondbedrag van de prijs per woning. De prijzen liggen hoger, het is tijd om te kijken hoe we kunnen bezuinigen en optimaliseren. Daarnaast zijn de gesprekken met Moeskops gestart, mét chocoladebollen! Er is een bouwteam in het leven geroepen die om de andere week bij elkaar komt vanaf vandaag.

ALV #22

Vanavond een mijlpaal bereikt. We hebben een keuze voor een aannemer gemaakt. Zo komt de start van bouwen weer dichterbij. De Loods en een kundig team van meer&deel hebben de offertes doorgespit. De kwaliteitsvraag, prijsaanbieding en optimalisaties zijn gewaardeerd en er kwam een unaniem resultaat uit! Het is bouwbedrijf Moeskops geworden.