meer&deel’s bestemmmingsplan in de gemeenteraadsvergadering

Dinsdag 1 juni was het zover, het bestemmingsplan is ter behandeling genomen. CDA-fractie (dhr R. Gordon) gaf complimenten voor ons plan, ook namens de andere politieke partijen. Dat we dit met veel lef en durf doen. Ook complimenten voor de begeleiders en Trudo. “Dit soort projecten tonen de kracht van onze samenleving, mogen er nog velen volgen”. Het bestemmingsplan is vastgesteld!
De raadsvergadering is ook terug te kijken (Bij 6.1 rond 1:30).