Open dag: zondag 26 mei van 10.00 tot 13.00 uur

Graag nodigen we je uit om zondag 26 mei te komen kijken op ons terrein. Tussen 10.00 en 13.00 uur laten we je graag zien wat we allemaal gebouwd hebben, waarom en hoe. Je komt meer te weten over ons innovatieve verwarmingsssyteem, je kunt een kijkje nemen in onze ontmoetingsruimte waar een film draait over het bouwproces en waar we je een kopje koffie of thee aanbieden, je mag de logeerkamers bewonderen, de tuin in aanbouw is te bezichtigen, de fietsenstallingen en de wasruimtes die we delen. Daarvoor is een speciale fotospeurtocht uitgezet, die natuurlijk ook voor kinderen leuk is om te doen.

Fijn als je je aanmeldt, dan weten we hoeveel koffie we moeten zetten. Druk daarvoor op de knop.

De woningen van meer&deel met de tuin in aanleg

Eerste woningen opgeleverd!

En toen was het opeens toch echt zo ver, de eerste woningen zijn afgelopen week opgeleverd. We kijken er allemaal enorm naar uit om er echt te wonen, maar er moet natuurlijk nog veel gebeuren.

Louis en Renée zijn de allereersten die hun sleutel hebben gekregen.

Extra verkeersbewegingen

Alle woningen worden casco opgeleverd. Dat wil zeggen dat daarna een tijd aanbreekt waarin er veel leveranciers en werklieden over de vloer komen zoals stukadoors, keukenboeren en vloerenleggers. Daarna komen de verhuizingen zelf waarvoor natuurlijk vrachtwagens en busjes af en aan rijden. Aan iedereen leggen we de regels rondom parkeren uit en we zullen het aantal eigen autobewegingen zo klein mogelijk houden.

Bestrating

De bestrating rondom De Scherf wordt binnenkort aangepakt, te beginnen met de Pieter Zeemanstraat. Daarna volgt de Groenewoudseweg tot slot Grenenhout (bij VS-gebouw). De verwachting is dat dit voor de kerst klaar is. 

Warmteboiler

Omdat ons verwarmingssysteem opnieuw moest worden aangelegd, moeten we helaas de eerste tijd gebruikmaken van een warmteboiler op biobrandstof voor warmte en warm water. Vermoedelijk is deze boiler tot in december nodig.

Kortom …

Een tijd lang zal er extra parkeerdruk zijn en mogelijk ook nog enige overlast door werkzaamheden. We zullen leveranciers en werklui op de hoogte brengen van waar er geparkeerd mag worden en erop toezien dat afval en verpakkingsmateriaal netjes wordt afgevoerd en dat het in de avond stil is.

We verwachten dat eind december, iedereen over is. 

In het voorjaar hopen we een ‘open huis’ te organiseren, zodat ook de buren kunnen komen kijken naar ons terrein en de woningen.

Wilma was de tweede voor wie de rode loper werd uitgerold.